Prilog iz povijesti ''Jadrana'' - Pokušaj osnivanja Hrvatskog veslačkog saveza 1914.

5. svibnja 2010. Piše: Drago Marić

Među mnogim velebnim idejama i ostvarenjima VK Jadran iz Zadra u njegovoj više od stotinu godina dugoj povijesti svakako je posebice hvale vrijedan pokušaj utemeljenja Hrvatskoga veslačkoga saveza. O tome postoji davno poznata široka građa, ali ne potpuna. Dobrotom Pave Jerolimova pod ruku mi je došao vrijedan članak nepoznatoga autora iz Narodnoga lista od 27. svibnja 1914. godine, koji se u toj opširnoj građi, koliko mi je poznato, ne spominje(ni u knjizi Čede Škorića o povijesti veslanja u Zadru ni drugdje), a upotpunjuje korespodenciju između Jadrana i Hrvatskoga športskog saveza (utemeljenog 1909.) oko pokušaja osnivanja Hrvatskoga veslačkoga saveza, jer objavljen je između Jadranovoga pisma Hrvatskome športskom savezu od 14. travnja 1914. i odgovora HŠS – a Jadranu od 7. lipnja 1914. godine. Osim ovoga značenja taj članak je zanimljiv jer je još jedna potvrda, da su u prvim Jadranovim godinama veslanje i jedrenje išli podruku. Stoga donosim dijelove članka, koji se odnose na rečene natuknice.

  • Hrvatsko veslačko druživo ''Jadran'' u Zadru. Primamo: Na redovitoj glavnoj godišnjoj skupštini, održanoj 10 o. m. u Zadru, nakon izvješća blagajnika, iz kojeg je proizteklo, da su financijaluc prilike družtva povoljne i izvješća tajnika o družtvenom djelovanju s osobitim obzirom na pregnuće oko osnovanja saveza svih postojećih veslačkih družtava u našoj domovini, eda se tako budu mogle priredjivati utakmice u veslanju medju začlanjenim družtvima i sudjelovati internacionalnim utrkama, bila je birana nova uprava, koja se ovako konstituirala: predsjednik g. ing. M. Mladineo, dopredsjednik g. ing. Gospodnetić, tajnik g. F. Ivančević, blagajnik g. S. Pavlović, odbornici g. F. Dominis i N. Niseteo. Revizori: gg. Pelegrini i prof. B. Lovričević. Častni sud: gg. Dr. Cortelazzo, dr. Celigoj i dr. Buzolić.

Kako je mnogim današnjim naraštajima vjerojatno nepoznato što uz ime znači skraćenica gg. pojašnjavam, da je to značilo glavati gospodin s čime se u to doba izražavalo najveće štovanje ličnosti.
U članku dalje stoji:

  • Nova je uprava, kao i predjašnje, poduzela da družtvu poda života i uzradi oko osnivanja ovakovih veslačkih družtava i po drugim mjestima naše domovine, jer je ovo šport koji nama primorcima najbolje pristaje, jer ćemo njim proširiti i proslaviti naše ime u tuđini i u krugu naroda zauzeti s pomorskim stvarima ono mjesto koje nam patri, a koje nismo nikad tražili, da nam bude priznato. Za nas su na moru isto tako potrebita veslačka družtva, kao što je potrebit na kopnu i ''Sokol''. Ona će predstavljati našu organizaciju i silu na moru, kojih sada nemamo . To se pak dade postići bez oslabljenih narodnih sila, jer se redovito ljeti tjera veslanje, a zimi tjelovježba u zatvorenim prostorijama, pak bi to bilo samo na jačanje, koncentriranje i umnažanje narodne organizacije.

Članak se okončava tekstom:

  • Mi ćemo najživljeim interesom, savjetom i djelom pratiti i podupirati svako nastojanje u ovom pravcu, pak ćemo najoduševljenije pozdraviti svako novoosnovano veslačko družtvo. Molimo sve prijatelje veslačkoga športa u Šibeniku, Splitu, Hvaru, Korčuli, Dubrovniku i Kotoru i po drugim mjestima naše domovine, da nas obznane, da li kod njih postoji kakva akcija za osnivanje ovakovih veslačkih družtava, izjavljujući se spremnim doći im u susret u svakom pravcu. Naše družtvo posjeduje: 2 četverca (yoles) za vježbanje i duže izlete; 1 za vožnju uz obalu, 2 za utakmice, 1 dvojak za utakmice i 1 lancu na 14 vesala ili 2 jedra. Napomenuti je, da je družtvu poklonio 2 čamca i baš 1 četverac i 1 dvojak za utakmice poznati rodoljub i narodni dobročinitelj presvietli nadbiskup Dvornik.

 

Povezane vijesti

Drago Marić: Prilog iz povijesti veslanja - ispravak povijesne netočnosti

Drago Marić: Prilog iz povijesti veslanja - Veslački klub Jadran - Zadar(1908. - 1921.)

 

 

ARHIVA

 

© 2007 - 2013. Veslački klub "Jadran" - Zadar - Uvjeti korištenja / Impressum - Kontakt administratora: info@vk-jadran.hr