> Novosti iz veslanja

> Veslački klub Jadran

> Organizacija regata

> Obavijesti za članove


UPRAVA od 16. svibnja 2017. (mandatno razdoblje 2017-2021.)

 

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

Joško Matulić
e-mail; predsjednik@vk-jadran.hr
 
ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA
Danijel Kolega, dopredsjednik Romano Bajlo Zoran Hrboka Tomislav Antišin Dino Žuvanić
Tomislav Dominis Vjekoslav Bobić Antonio Buča Josip Stojčević Darija Kraljević
 
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
Gordan Marinović, predsjednik Rino Rados, zamjenik pred. Damir Petrović
 
TAJNICA
Darija Kraljević
 
ČLANOVI UPRAVE KROZ POVIJEST
>>> Uprave VK ''Jadran'' od 1908. - 2016.
STATUT VESLAČKOG KLUBA ''JADRAN''
>>> STATUT Veslačkog kluba ''Jadran''
CILJEVI I DJELATNOST KLUBA PREMA STATUTU

 

Osnovni cilj Kluba je poticanje, razvijanje i unapređenje veslačkog sporta, te razvitak odgojnih, moralnih, etičkih i sportskih vrijednosti kod svojih članova, bavljenjem sportom.

Djelatnosti Kluba su: - okupljanje djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti veslačkim sportom, - sudjelovanje u sportskom natjecanju u veslačkom sportu, - provođenje sportske poduke i sportske pripreme članova u veslačkom sportu, - poticanje stručnog usavršavanja igrača, trenera i drugih osoba od značaja za djelovanje Kluba, - suradnja s drugim sportskim udrugama koje podržavaju ciljeve Kluba, - poticanje mladih da se bave sportom, - obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom sukladno zakonu.