> Novosti iz veslanja

> Veslački klub Jadran

> Organizacija regata

> Obavijesti za članove


POVIJEST

 

Najveći sportski uspjesi i sudjelovanja na većim natjecanjima

PRVENSTVA BALKANA*

*Nakon raspada Jugoslavije 1991., veslači iz Hrvatske nisu više nastupali na Balkanskim prvenstvima do 2022. godine. Hrvatski veslački savez je postao član Balkanskog veslačkog saveza od 2021. godine.

2023.. Bukurešt (Rumunjska)

Disciplina
Posada
Plasman

8+JMB
Osmerac mlađi juniori

Mateo Matešić, Rafael Brkić, Luka Kraljić, Bartol Cuković, Frane Vulelija, Roko Bubić Jakov Wagner i Jakov Horvat(VK Iktus), kormilar Vito Filipi.

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA

 

 

 

 

 

1988. Istanbul (Turska)

Disciplina
Posada
Plasman

2-JMA
Dvojac bez kormilara
juniori

Marko Perinović, Leopold Kolega 

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA

 

 

 

1987. Pleven (Bugarska)

Disciplina
Posada
Plasman

4xJMA
Ćetverac na pariće juniori

Dino Žuvanić, Bernard Rovis, Ticijan Komparić (Istra - Pula),
Goran Polonji (Iktus - Osijek) 

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

 

 

 

1985. Ionnanina (Grčka)

Disciplina
Posada
Plasman
1XJMA
Svetko Milin
FA, 3. MJESTO - BRONČANA MEDALJA

8+JMA
Osmerac juniori

Branko Fain, Zoran Hrboka, Nikica Kukolj, Igor Kršić,
(kombinacija s VK Krka Šibenik i VK Jadran - Rijeka)

 

FA, 6. MJESTO

8+SM
Osmerac seniori

korm. Damir Grubšić + kombinacija

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

 

 

 

 

 

 

1984. Bukurešt (Rumunjska)

Disciplina
Posada
Plasman

4+JMA
Četverac sa kormilarom

Branko Fain, Nikica Kukolj, Predrag Grozdanić, Jugo Troskot,
korm Bogdan Milin

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA

8+SMA
Osmerac seniora

kombinacija,
kormilar Bogdan Milin

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

 

 

 

 

 

1983.

Disciplina
Posada
Plasman

1xJMA
Samac juniori

Nevio Valčić

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

 

 

 

 

1982. Sofija (Bugarska)

Disciplina
Posada
Plasman

1xJMA
Samac juniori

Nevio Valčić

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

4+JMA
Četverac s kormilarom

Ivica Kačan, Zvonimir Marušić, Stanislav Pavlaković,
Saša Bašić i kormilar Siniša Zečević

FA, 3. MJESTO - BRONČANA MEDALJA

 

 

 

 

 

1981. Split

Disciplina
Posada
Plasman

1xJMA
Samac juniori

Nevio Valčić

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

2+JMA
Dvojac sa kormilarom

Joško Žorž, Slavko Bjelanović, korm. Zečević

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA

 

 

 

 

 

1979. Bukurešt (Rumunjska)

Disciplina
Posada
Plasman

8+JMA
Osmerac juniori

Ivica Jončić, Robert Šerer, Feruccio Bajlo, Mišo Marlais,Vanja Maričić,
Lola Jurin, Bernard Kotlar, Anđelko Župan i kormilar Robert Katalinić

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA

1xJMA
Samac juniori

Branko Grdović

FA, 3. MJESTO - BRONČANA MEDALJA

2xJMA
Dvojac na pariće juniora

Rajko Jukić, Enzo Kocijančić(VK Argo - Izola)

FA, 3. MJESTO - BRONČANA MEDALJA

 

 

 

 

 

 

1978. Ankara (Turska)

Disciplina
Posada
Plasman

8+JMA
Osmerac juniori

Ivica Jončić, Robert Šerer, Ferucccio Bajlo, Mišo Marlais,
Vanja Maričić, Lola Jurin, Bernard Kotlar, Anđelko Župan,
korm. Robert Katalinić

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

2xJMA
Dvojac na pariće juniori

Branko Grdović, Davorin Katušin(VK Korana - Karlovac)

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA