> Novosti iz veslanja

> Veslački klub Jadran

> Organizacija regata

> Obavijesti za članove


 

 

Zadar, 26.4.2021.

P O Z I V

na redovnu Izbornu Skupštinu Veslačkog kluba Jadran Zadar, koja će se održati u utorak, 11.05.2021. godine u Veslačkom domu u Zadru, Obala kneza Branimira 6 a, s početkom u 19,00 sati.

 

DNEVNI RED:

  1. Izbor verifikacijske komisije, radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  2. Izvješće predsjednika Kluba o radu u razdoblju od 2017. do 2021. godine
  3. Izvješće predsjednika Nadzornog odbora Kluba za 2020. godinu
  4. Razrješenje tijela Kluba (predsjednika, dopredsjednika, tajnika i članova Izvršnog i Nadzornog odbora)
  5. Izbor tijela Kluba (predsjednika, dopredsjednika, tajnika i članova Izvršnog i Nadzornog odbora)
  6. Donošenje odluke o izboru osobe ovlaštene za zastupanje
  7. Razno

 

Mole se svi članovi Skupštine da prisustvuju  Skupštini.

Joško Matulić
Predsjednik VK Jadran Zadar